Tuyển dụng

Image

Chúng tôi luôn ý thức được con người là quan trọng nhất. Chúng tôi luôn có chính sách liên tục thu hút những nhân sự có tài năng và đạo đức là yếu tố cốt lõi để tổ chức tăng trưởng nhanh-bền vững. Bao gồm: những tài năng về kỹ thuật, những tài năng về kinh doanh, những cán bộ triển khai giỏi ... Tổ chức chúng tôi liên tục khai khá các thị trường mới, đưa ra các công nghệ mới. Hãy nắm bắt cơ hội cùng chúng tôi để thay đổi cuộc đời.


Chúng tôi luôn có chính sách để Làm sao để mỗi nhân sự trong tổ chức cống hiến suốt đời cả trí tuệ và trái tim vào sự nghiệp chung, coi tổ chức như gia đình của mình, coi sự phát triển của tổ chức như sự nghiệp của mình. Người phù hợp tốt hơn người giỏi. Người làm việc giỏi tốt hơn học giỏi.

Để đáp ứng sự phát triển của tổ chức, chúng tôi liên tục tuyển dụng các vị trí:

  • KỸ SƯ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ PHẦN MỀM, KỸ SƯ CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY, TỰ ĐỘNG HÓA

    IQ cao, có khả năng học tập nhanh chóng các công nghệ mới, có thể làm việc với cường độ cao (> 12h/ngày).

  • CÁN BỘ KINH DOANH.

    Có khả năng thiết lập các mối quan hệ, thuyết phục khách hàng. Am hiểu lĩnh vực đường sắt là một lợi thế.

  • CÁN BỘ TRIỂN KHAI.

    IQ tốt, cần cù, chịu khó, nhiệt tình, thích đi công tác xa, đi công tác nhiều nơi để tăng trải nghiệm.

Liên hệ bộ phận tuyển dụng.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin liên hệ

Email: nhansu@duongsatthongminh.vn