Đường sắt thông minh RIS

Đường sắt thông minh RIS (Railway Intelligence Solution) gồm 9 giải pháp được thiết kế để quản lý tổng thể Đường sắt, tự động hóa Đường sắt, góp phần nâng cao công suất, hiệu suất và chất lượng dịch vụ của ngành Đường sắt VN. Gián tiếp nâng cao thương hiệu Đường sắt, thu hút người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ĐSVN.

RIS gồm 9 nhóm giải pháp như sau: (1) Tàu hàng siêu dài 500 toa (dài ~10km)  (2) Tàu khách mini (3) Hệ thống quản lý và điều hành toàn ngành đường sắt (4) Gác chắn đường ngang thông minh (4) Công nghệ bẻ ghi tự động (6) Hệ thống xếp dỡ năng suất cao (7) Hệ thống kho bãi, đóng gói, hải quan đường sắt (ICD đường sắt) (8) Mô hình dịch vụ tận cửa của ĐSVN (9) Các dịch vụ giá trị gia tăng khác của ĐSVN.

8 sản phẩm Đường sắt thông minh

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tư vấn và nhận các tài liệu:

+ Slide giới thiệu giải pháp version 0.1 - cập nhật 06/2014 ( download pdf)

+ Tóm tắt chức năng

+ Hồ sơ kỹ thuật chi tiết

+ Đề án xây dựng dự án Đường sắt thông minh cho Đường sắt Việt Nam